Kredit za polovna vozila u evrima sa fiksnom i varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 2.000 – 35.000 EUR
 • Period otplate: 6 – 60 meseca
 • Učešće: minimalno 30%
 • Nominalna kamatna stopa: – za klijente: fiksna 5.29% – za ostale: 3M Euribor + 5.5440% ukupna NKS 5.19%
 • Finansiran trošak obrade kredita za klijente: 1,80%
 • Finansiran trošak obrade kredita za ostale: 2.50%
 • Prevremena ili delimična otplata :  0%

Kredit za polovna vozila u RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 100.000 – 3.500.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 60 meseca
 • Nominalna kamatna stopa :
  • za klijente: varijabilna – 3M Belibor + 5.03% ukupna NKS 6.90%
  • za ostale: varijabilna – 3M Belibor + 8,03% ukupna NKS 9.90%
 • Finansiran trošak obrade kredita za sve klijente : 1,5%
 • Prevremena ili delimična otplata: 0%

Kredit za polovna vozila u evrima sa fiksnom i varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 5.000 – 25.000 EUR
 • Period otplate: 18 – 84 meseca
 • Učešće: minimalno 30%
 • Nominalna kamatna stopa:
  • za klijente: 6M Euribor + 13
  • za ostale: 6M Euribor + 15,50%
 • Finansiran trošak obrade kredita: 2,50%
 • Prevremena ili delimična otplata :  0%
 •  

Kredit za polovna vozila u RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: Nema
 • Iznos kredita minimum: 500.000 RSD
 • Period otplate: 18 meseci – 60 meseca
 • Nominalna kamatna stopa :

– za klijente: 23%

– za ostale: 25%

 • Finansiran trošak obrade kredita : 2,5%
 • Prevremena ili delimična otplata: 0%

Kredit za polovna vozila u evrima sa fiksnom i varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: od 2.500 do 35.000€ (do 7000€ bez zaloga na vozilu
 • Period otplate: 18 – 84 meseca
 • Učešće: minimalno 30%
 • Nominalna kamatna stopa:
 • – za klijente: 3m Euribor+9.80%; EKS od 13.65%,
  – za ostale:  3m Euribor+10.80%; EKS od 14.74%
 • Finansiran trošak obrade kredita : 0%
 • Mesečna naknada: 0,15%
 •  

Kredit za polovna vozila u RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: Nema
 • Iznos kredita : od 2.500 do 35.000€ (do 7000€ bez zaloga na vozilu)
 • Period otplate: 18 meseci – 60 meseca
 • Nominalna kamatna stopa :

– za klijente: 3mBelibor*+8%, EKS od 20.27%,

– za ostale: 3mBelibor*+9%, EKS od 21.35%

 • Finansiran trošak obrade kredita : 0%
 • Mesečna naknada: 0,15%

Kredit za polovna vozila u evrima sa fiksnom i varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Kriterijumi za indeksiranje: indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: od 2.500 do 35.000€ (do 7000€ bez zaloga na vozilu
 • Period otplate: 18 – 84 meseca
 • Učešće: minimalno 30%
 • Nominalna kamatna stopa:
 • – za klijente: 3m Euribor+9.80%; EKS od 13.65%,
  – za ostale:  3m Euribor+10.80%; EKS od 14.74%
 • Finansiran trošak obrade kredita : 0%
 • Mesečna naknada: 0,15%
 •  

Kredit za polovna vozila u RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: Nema
 • Iznos kredita : od 2.500 do 35.000€ (do 7000€ bez zaloga na vozilu)
 • Period otplate: 18 meseci – 60 meseca
 • Nominalna kamatna stopa :

– za klijente: 3mBelibor*+8%, EKS od 20.27%,

– za ostale: 3mBelibor*+9%, EKS od 21.35%

 • Finansiran trošak obrade kredita : 0%
 • Mesečna naknada: 0,15%

Lizing automobila i Lizing vozila

Lizing (od engleske reči to lease – iznajmiti, dati u zakup) je oblik finansiranja u čijoj osnovi je pravo na korišćenje predmeta, u ovom slučaju automobila, na određeni period, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Kupovina vozila na lizing se može definisati kao pisani ugovor između dve strane:

lizing kompanije (davaoca lizinga) i
korisnika vozila (primaoca lizinga).
U ovoj transakciji davalac lizinga nabavlja vozilo od dobavljača i daje je na korišćenje primaocu lizinga na određeni vremenski period, dok je korisnik lizinga zauzvrat dužan da davaocu vrši periodična plaćanja po uslovima definisanim u ugovoru.

Prilikom kupovine vozila na lizing kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno. Troškove kasko osiguranja snosi primalac lizinga – kupac, koji može biti pravno ili fizičko lice. Više o kasko osiguranju pogledajte na www.kasko-osiguranje.rs.

Lizing naknada se plaća mesečno i ugovara se uz primenu valutne klauzule (vezana za iznos EUR, CHF po srednjem kursu na NBS na dan obračuna mesečne naknade). Ugovorom se definiše na vremenski period od 2-5 godina. PDV se plaća na celokupan iznos lizinga, uključujući i kamatu. Troškovi odobrenja finansiranja su u zavisnosti od lizing kuće i vrednosti predmeta lizinga, zatim tome treba dodati i upis ugovora u registar finansijskog lizinga, naknada za otkup predmeta lizinga i drugo, što sve zajedno može povećati iznos celokupnog lizinga za 2-4%.

Pre nego što se odlučite za nabavku vozila putem lizinga dobro bi bilo da znate da je davalac lizinga – banka, vlasnik predmeta lizinga – vozila, tokom perioda ugovora o lizingu i da predmet lizinga – vozilo, ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate.

Lizing za nabavku polovnih vozila

Pravi potez u vremenu u kojem se nalazimo, a cilju racionalizacije investicija, može biti upravo nabavka polovnog putničkog vozila putem finansijskog lizinga.

Važna napomena je da je za podnošenje zahteva neophodna i procena vrednosti vozila od strane ovlašćenog procenitelja sa liste Intesa Lesing Beograd.

Uslovi finansiranja:

Period finansiranja – od 2 do 5 godina

Za detaljnije informacije pozovite:
+381 11 2025 429 ili +381 64 877 55 05

Za Novi Sad:
(+381 21) 6615 607, 064 8111 695

Mail: info@intesaleasing.rs

Lizing za nabavku polovnih

 • Lizing vozila namenjen je pravnim licima, poljoprivrednicima i preduzetnicima. Predmet finansiranja su putnička i laka dostavna vozila, koja se mogu kupiti od preduzeća registrovanih za trgovinu vozilima.
   
  Specijalna ponuda za finansiranje vozila vrednosti do 20.000 evra:
  Lizing bez učešća i kasko osiguranja na rok do 36 meseci
  Finansiranje PDV-a na svih 36 meseci u sklopu redovne rate
   
  Specijalna ponuda za finansiranje vozila vrednosti preko 20.000 evra:
  Učešće za lizing od 0% – 30%
  Finansiranje PDV-a u prva tri meseca ili u trećem mesecu
  Maksimalne ročnosti od 12 do 60 meseci

  Za detaljnije informacije pozovite:
  +381 11 30 12 700

   

  Mail: info@procreditleasing.rs