RBA auto kredit

Auto krediti RBA Srbija Online na sajtu www.nascar.rs  predstavljaju najjednostavniji način da dođete do automobila koji Vam je potreban.
Obezbedite sebi automobil izborom dinarskog ili kredita indeksiranog u EUR, uz veoma povoljnu kamatnu stopu! Bez troškova apliciranja za kredit!

Kredit za polovna vozila u evrima sa fiksnom i varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 2.000 – 35.000 EUR
 • Period otplate: 6 – 60 meseca
 • Učešće: minimalno 30%
 • Nominalna kamatna stopa:
  – za klijente: fiksna 5.29%
  – za ostale: 3M Euribor + 5.5440% ukupna NKS 5.19%
 • Finansiran trošak obrade kredita za klijente: 1,80%
 • Finansiran trošak obrade kredita za ostale: 2.50%
 • Prevremena ili delimična otplata :  0%

Kredit za polovna vozila u RSD sa varijabilnom kamatnom stopom

 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: 100.000 – 3.500.000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 60 meseca
 • Nominalna kamatna stopa :
  – za klijente: varijabilna – 3M Belibor + 5.03% ukupna NKS 6.90%
  – za ostale: varijabilna – 3M Belibor + 8,03% ukupna NKS 9.90%
 • Finansiran trošak obrade kredita za sve klijente : 1,5%
 • Prevremena ili delimična otplata: 0%


Existing User?

Lost your password?